Cyfryzacja procesów sprzedaży w przedsiębiorstwie hotelowym celem zwiększenia odporności funkcjonowania operacyjnego na czynniki losowe, poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, rozszerzona o cyfryzację procesu sprzedaży online poprzez wdrożenie dedykowanych rozwiązań IT pozwalających na umożliwienie klientom zdalnego zapoznania się z zakresem i zamówieniem usług hotelu. w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Map of investments

Unirest
Atrium Plaza
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa